Σ.Α.Π.Ο.Ε

Ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών ‘Εργων είναι μη κερδοσκοπικός φορέας. Ιδρύθηκε το έτος 1975 και εκπροσωπεί τις Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και new media. Τα μέλη του Συνδέσμου διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία, άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσουν συνέργειες για συμπαραγωγές και παρέχουν υπηρεσίες παραγωγής σε αλλοδαπές παραγωγές που πραγματοποιούν γυρίσματα στην Ελλάδα. Κινηματογραφικές παραγωγές και συμπαραγωγές μελών του Συνδέσμου έχουν διακριθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Ο Σύνδεσμος με την θέση που κατέχουν τα μέλη του στην αγορά της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας, είναι αντιπροσωπευτικός φορέας των Ελλήνων παραγωγών και συνομιλητής του κλάδου της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων με θεσμικούς φορείς. Η συνεχής παρουσία του ΣΑΠΟΕ ως άμεσα ενδιαφερόμενου αντιπροσωπευτικού φορέα των παραγωγών έχει σκοπό την ανάδειξη της συμβολής του οπτικοακουστικού κλάδου στην εθνική οικονομία, στον πολιτισμό και στην προώθηση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό.

Ο ΣΑΠΟΕ οραματίζεται την θεσμοθέτηση ουσιαστικών επενδυτικών κινήτρων που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας με οφέλη στην μικροοικονομία και μακροοικονομία της χώρας μας καθώς επίσης στην βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων θεσμικών φορέων προβολής και ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων για την πραγμάτωση του σκοπού τους στον πολιτισμό, την οικονομία και την κοινωνία.