1. Πόσο διαρκεί η διαδικασία εγγραφής?

Το υποψήφιο νέο μέλος υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μαζί με όλα τα σχετικά εγγραφα και πληροφορίες για την άσκηση ο/α επιχειρήσεως με συνηγορία δύο τακτικών μελών του Συνδέσμου. Η απάντηση από το Δ.Σ. του Συνδέσμου δεν υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες. Το Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει από το υποψήφιο μέλος συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά του.

2. Γιατί χρειάζεται η πρόταση από δύο ήδη μέλη?

3. Τι είδους παραγωγές δεν είναι επιλέξιμες για να εγγραφεί ένας παραγωγός?

  • Μουσική παραγωγή
  • Μουσικά Video
  • Εταιρικά Video
  • Promos
  • Σπουδαστικές ταινίες
  • Πιλότοι τηλεόρασης
  • Πορνογραφικές ταινίες
  • Infomercials

4. Εργάζομαι ως παραγωγός σε μιά μεγάλη εταιρεία παραγωγής στην Ελλάδα. Μπορώ να εγγραφώ?

5. Εχω έδρα σε άλλη χώρα. Μπορώ να εγγραφώ?

6. Εχω ξένη υπηκοότητα αλλά δραστηριοποιούμαι ως παραγωγός στην Ελλάδα. Μπορώ να εγγραφώ?

7. Εκανα αίτηση αλλά απορρίφθηκε. Πως μπορώ να επανεξεταστεί?